KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Dochodzenie Roszczeń od Funduszy Inwestycyjnych

Pomoc prawna dla osób które nabyły certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez Fundusze. Kancelaria pomaga w dochodzeniu roszczeń osób które zainwestowały środki pieniężne w certyfikaty inwestycyjne funduszy :

„Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych” (Inwestycje Selektywne FIZAN),

„Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych” (Inwestycje Rolne FIZAN),

„Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych” (Lasy Polskie FIZAN),

„Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych” (Vivante FIZAN).

Zapewniamy pomoc prawną tak na etapie przedsądowym haj również w dochodzeniu należności w toku postępowania sądowego na każdym jego etapie.