KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Dyscyplina finansów publicznych

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w postępowaniach w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym :

  •  w ramach postępowań wyjaśniających,
  • w postępowaniach przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • w postępowaniach odwoławczych przed Główną Komisją Orzekającą.

Na każdym z ww. etapów postępowania świadczymy pomoc prawną w zakresie opracowania rzeczowych wyjaśnień do każdego ze stawianych zarzutów i obraniu właściwej linii obrony.