KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Prawo Pracy

Kancelaria w ramach świadczonych usług świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy skierowaną zarówno do nowopowstających firm, jak i dla tych posiadających ugruntowaną pozycję na rynku. Realizowane przez Kancelarię projekty i doradztwo z zakresu prawa pracy mają na celu przede wszystkim znalezienie rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.
 
Obszary wsparcia skierowane do pracodawców:
 
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej,
 • przygotowywanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, m.in. układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy czy też regulaminów wynagradzania,
 • pomoc w negocjacjach pomiędzy pracodawcami a pracownikami lub ich przedstawicielami,
 • reprezentacja w sporach z pracownikami lub ich przedstawicielami, zarówno na etapie przedsądowym, jak również przed sądami oraz organami państwowymi,
 • reprezentacja podczas przebiegu kontroli organów państwowych takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, a także przygotowywanie odpowiedzi pokontrolnych,
 • pomoc prawna w procesie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę,
 • koordynacja procesu zwolnień grupowych,
 • szkolenia z zakresu prawa pracy.
Obszary wsparcia skierowane do pracowników:
 
 • doradztwo w sprawach dotyczących roszczeń pracowniczych, ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, w sprawach dotyczących wypadków przy pracy, sprawach związanych z zakazem konkurencji, obowiązkiem zachowania poufności, dyskryminacją, mobbingiem,
 • reprezentacja w sporach z pracodawcą, na etapie przed procesowym i przed sądami,
 • reprezentacja przed organami państwowymi, w tym Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • pomoc w negocjacjach pomiędzy pracownikami a pracodawcami,
 • pomoc prawna w sprawach dotyczących pozapracowniczych stosunków zatrudnienia.