KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne

Kancelaria prowadzi doradztwo prawne w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, reprezentując interesy zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Oferujemy wsparcie w rozwiązywaniu zagadnień pojawiających się na tle prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych w szczególności w następujących obszarach:

  • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy restrukturyzacji,
  • analiza stosunków prawnych podmiotu gospodarczego pod kątem przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego bądź upadłościowego,
  • opracowywanie wniosków w postępowaniu restrukturyzacyjnym i doradztwo w zakresie układu z wierzycielami,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenckiej),
  • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym,
  • zgłaszanie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego, sporządzanie sprzeciwów w przedmiocie uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności
  • reprezentacja dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym nadzór nad czynnościami syndyków, zarządców, nadzorców sądowych, a także wsparcie w negocjacjach z wierzycielami w zakresie głosowania nad propozycjami układowymi.
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych oraz w postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.