KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Stała obsługa przedsiębiorców

Kancelaria w ramach bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców – prowadzących działalność gospodarczą tak w ramach spółek prawa handlowego jak i indywidualnej działalności gospodarczej – zapewnia bezpieczeństwo prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zawieranych transakcji. W ramach świadczonych usług oferujemy:

  • tworzenie, przekształcanie, restrukturyzację spółek,
  • obsługęprawną organów spółek,
  • kompleksowąobsługę prawną umów, na każdym etapie ich wykonywania, w tym w zakresie dobrania optymalnego  zabezpieczenie realizowanych kontraktów.
  • prowadzimy  skuteczną windykację należności pieniężnych, zapewniamy zastępstwo procesowe oraz aktywny nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego.

Ponadto, przygotowujemy i audytujemy obowiązujące u pracodawców dokumenty z zakresu prawa pracy w tym regulaminy pracy, umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji, i inne dokumenty korporacyjne.  Pomagamy dobrać optymalną formę zatrudnienia, reprezentujemy naszych Klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy.

Wypracowane przez Kancelarię standardy działania pozwalają na świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług prawnych uwzględniających indywidualne potrzeby każdego Klienta, elastycznie dopasowując zasady i formy współpracy – zarówno w zakresie stałych, miesięcznych ryczałtów (z limitem bądź bez limitu godzin), stawek godzinowych, jak i wynagrodzeń ryczałtowych za konkretne zlecenia.