KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Prawo Spółek Handlowych

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną zarówno spółek prawa handlowego, jak również innych podmiotów gospodarczych. Doradzamy  w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań wspólników. Wsparcie Kancelarii w powyższym zakresie obejmuje w szczególności:

 • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie umów i statutów spółek oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych spółek (w tym protokołów z posiedzeń/zgromadzeń wspólników, uchwał, zawiadomień) oraz obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • sporządzanie dokumentów związanych z wprowadzaniem zmian w umowie spółki,
 • zmiany w strukturze właścicielskiej spółek (sprzedaż udziałów i akcji) oraz podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 • doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek,
 • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
 • przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych w spółki prawa handlowego,
 • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków organów spółek,
 • składanie sprawozdań finansowych w Repozytorium Dokumentów Finansowych,
 • pomoc w przygotowywaniu zgłoszeń w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.