KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Klienci

Kancelaria świadczy pomoc prawną przede wszystkim dla przedsiębiorców z sektora MŚP, w szczególności z branży budowlanej, elektrycznej, szeroko pojętej branży handlowej, medycznej, branży usług reklamowych, finansowych i usług szkoleniowych. Posiadamy doświadczenie w obsłudze korporacyjnej tak grup kapitałowych, spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

W ramach pomocy prawnej z zakresu zamówień publicznych Kancelaria współpracuje z jednostkami sektora finansów publicznych oraz innymi podmiotami zobowiązanymi do stosowania w ramach prowadzony postępowań przetargowych Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Specjalizując się w sprawach z zakresu prawa pracy, Kancelaria świadczy nadto usługi na rzecz osób fizycznych, reprezentując pracowników w procesach sądowych prowadzonych celem przywrócenia do pracy bądź zasądzenia odszkodowania. Prowadzimy także stałą obsługę prawną dedykowaną dla Pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów o specjalnym charakterze i potrzebach, w tym pracodawców „sezonowych”, zakładów pracy chronionej, NZOZ-ów i spółek prawa handlowego.