KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

W ramach świadczonych usług Kancelaria wspiera Klientów w odzyskiwaniu należności, m.in. poprzez pomoc w uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi, a następnie, poprzez bieżący monitoring prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Poprzez sukcesywną analizę czynności przeprowadzonych przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, w tym zwłaszcza przez organy egzekucyjne, wskazujemy możliwe do wykorzystania sposoby egzekucji lub środki prawne służące zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli jeszcze przed wszczęciem postępowania.

Kancelaria reprezentuje nadto wierzycieli przy dochodzeniu należności w postępowaniu upadłościowym, na każdym jego etapie.